سامانه اتوماسیون امداد

به منظور ايجاد سيستم يکپارچه و متمركز جهت پاسخگويي به تماس هاي مشتركين با خطوط امداد در مناطق مختلف شهر و کاهش ارتباط نیروهای امدادی با مشترکین و نظارت بر فعالیت های امدادی بصورت مستند، هم چنین مدیریت و ناوبری خودروهای امدادی، "سیستم متمرکز امداد" تعریف می شود.
 به طور خلاصه کارکرد این سیستم بدین گونه است که با نصب نرم افزار مرکزی و دستگاه های نمایشگر بر روی خودروهای  امدادی، امکان انتقال اطلاعات شامل متن پیام، آدرس پیام، مکان پیام و ... از مرکز امداد به امدادگران فراهم می شود. امدادگران  پس از قبول ماموریت در محل حادثه حاضر شده و پس از اتمام کار تمام مدارکی که باید برای حادثه ثبت شود توسط فرم های داخل نمایشگر به مرکز ارسال می گردد.

سیستم پیشنهادی اهداف ذیل را دنبال می کند:

♦ یکپارچه سازی و متمرکز نمودن تماس های ورودی
♦ شفاف سازی عملکرد واحدهای مختلف
♦ افزایش سرعت عمل امداد رسانی
♦ تهیه گزارشات مدیریتی از عملکرد ناوگان
♦ بهبود و تصحیح نحوه برخورد با مشترکین
♦ عدم استفاده غیر مجاز از خودروها
♦ ارسال و دریافت پیام از مرکز کنترل به واحدهای امدادی و سیار
♦ ضبط مکالمات
♦ مکان یابی سریع و لحظه ای خودروها
♦ تجمیع اطلاعات خدماتی در پایگاه داده مرکزی
♦ یکنواخت بودن توزیع ترافیک مکالمات بین اپراتورهای موجود
♦ هدایت وسایل متحرک به سوی مقصد
♦ افزایش سرعت عمل امداد رسانی در جاده های کشوری و بین المللی
♦ افزایش بهره وری

Image

نحوه گردش کار

Image